Sanace po zemřelém

Sanace po zemřelém

Necháváme za sebou desítky spokojených zákazníků

Josef Štangl, Praha

Sanace po zemřelém

K hodnocení vaší firmy mám následující: rychlá reakce na předložení nabídky, flexibilní jednání, férová a příznivá cena, spokojenost se spoluprací při vlastním vyklizení, žádný negativní postřeh.

Markéta V., Praha

Sanace po zemřelém

Dobrý den, s kvalitou provedení prací jsme byli při převzetí "díla" spokojeni. Byli jsme zejména rádi, že jste nám na základě Vašich zkušeností doporučili vhodný způsob sanace pro danou situaci. Na první pohled bylo zřejmé odborné provedení. Ocenili jsme také jednání Vaší firmy, která provedla vše podle dohody a ve slíbeném termínu. Děkujeme i za kontakt na šikovného instalatéra. Nyní necháváme byt větrat, a pokud by bylo na jaře třeba v menší míře ještě jednou dezinfikovat, rádi využijeme Vašich služeb.

Martin Kolář, UL

Sanace po zemřelém

Děkuji za vstřícnost v těžké chvíli. Tatínek ležel v bytě 3 týdny navíc byl sběrač, byt byl opravdu v hrozném stavu. Ještě jednou děkuju za perfektní odstranění všeho.

Profesionální úklid prostor po mrtvém

V případě, že došlo v bytě k úmrtí osoby, je třeba provést odbornou sanaci a dezinfekci dotyčných prostor. Prostory předáváme vždy v takovém stavu, abyste do nich mohli normálně a bezpečně vstoupit, aniž byste se potřebovali jakkoli chránit. To znamená, že z prostor odstraníme všechny potřísněné věci, zlikvidujeme choroboplodné zárodky nemocí, případný hmyz a eliminujeme zápach.

Lehké případy

 • V případě, že úmrtí osoby bylo zjištěno ihned, maximálně do několika málo dní, může být sanace prostor jednoduchou záležitostí.
 • Přestože k procesu rozkladu těla zesnulého dochází ihned po úmrtí, stačí v tomto případě pouze provést postřik dezinfekčním a dezinsekčním roztokem a zlikvidovat případné savé materiály, které přišly do styku s tělem. Nesavé materiály jako např. lino, sklo apod., lze sanovat postřikem.
 • Dezinfekční roztok je aplikován na celou místnost, případně na celý byt.

Středně těžké a těžké případy

 • V těžších případech, kdy tělo zemřelého leželo v prostorech delší dobu a došlo již k takovému stupni rozkladu, kdy tělní tekutiny prosakují a pronikají i např. pod lina do podlah nebo do nábytku stojícího poblíž, je třeba provést důkladnější sanaci prostor.
 • Rozsah této sanace je závislý vždy na konkrétním případu.

Před odborným zásahem

 • Vaším úkolem je pouze zajistit přístup do bytu.
 • Možná jsou klíče zatím v držení PČR nebo notáře a jejich navrácení ještě nějakou dobu potrvá. I v takovém případě se lze do bytu dostat. Lze požádat PČR o dohled. Sanace následně probíhá za asistence policie, která dohlíží, že se z bytu nevynáší nic cenného.

Jak provádíme odbornou sanaci?

 • Nejprve je provedena dezinfekce (likvidace hnilobných bakterií) a dezinsekce (likvidace hmyzu).
 • Následně odstraníme veškerý kontaminovaný materiál (matrace, ložní prádlo, napadané věci, postel a další nábytek). Odstraníme také potřísněné podlahové krytiny – PVC, koberce, parkety atd. Tento odpad je následně odvezen na skládku a likvidován jako nebezpečný odpad.
 • V případě potřeby či přání zákazníka probíhá vyklizení celého pokoje či bytu (tzv. “na kost”), to znamená, že prostory jsou předávány zcela prázdné. Tento odpad stačí likvidovat už jen jako levnější běžný komunální či velkoobjemový odpad.
 • Provádíme také mechanickou očistu.
 • Samozřejmostí je také kontrola prostor ohledně výskytu exkrementů a potravin podléhajících zkáze.
 • Na konec je provedena závěrečná dezinfekce (likvidace patogenů) a dezodorizace (neutralizace pachových částic).

Zajímavost

 • Po celou dobu sanace můžete stát u bytu a kontrolovat věci, které se vynáší. Pokud nacházíme věci, které jsou cenné finančně, administrativně (smlouvy, doklady..) případně citově (fotky..)snažíme se je uchovat a vyhazovat teprve po předchozím schválení.
Nahoru