O nás

Hned v začátcích jsme si stanovili kritéria, kterých se snažíme držet dodnes:

– Usilujeme o to, abychom ke každému zákazníkovi přistupovali stejně důkladně, se stejným nasazením a stejně profesionálně jako kdybychom prováděli zásah u sebe doma.

– Snažíme se maximálně šetřit finance zákazníka, ale ne na úkor kvality provedení zásahu. Nikdy nepřijímáme zakázky, u kterých má zákazník jediný požadavek – co nejnižší cena. Zároveň ale nepřesvědčujeme zákazníka, že kvůli jednomu zamořenému bytu se musí dělat celý dům.

– Vždy postupujeme v souladu s danou metodikou, abychom dosáhli vytyčeného cíle zásahu – tj. vyhubení škodícího organismu.

– Cílem není na prvním místě zisk, ale spokojený zákazník.

– Zásahem pro nás práce nekončí, provedené zásahy kontrolujeme a ověřujeme dle obtížnosti i po dobu několika měsíců.

Myšlenka na vznik rodinné firmy působící v oblasti DDD se rodila v letech 2006–2008, kdy jsem souběžně při zaměstnání a studiu lesnictví a myslivosti na vysoké škole získal kursem a zkouškou odbornost nejdříve v oboru DDD a později i v rostlinolékařství.

Svůj první zásah jsem provedl již v roce 2008. Od začátku jsme se setkávali s narůstající problematikou šíření štěnic. Z počátku jsem ještě pracoval na plný úvazek jako zaměstnanec ve firmě, ale postupem času jsem svůj pracovní úvazek snižoval, až jsem v roce 2012 opustil zaměstnání úplně, protože práce v DDD bylo stále více. Velkou oporou mi ve Všem byla má žena, která postupně převzala veškerou administrativu a také sama získala odbornost.

Nahoru