Hubení hlodavců

Hubení hlodavců

Necháváme za sebou desítky spokojených zákazníků

Marie F., Dubí

Hubení hlodavců

Koupili jsme rodinný dům a zjistili, že zahrada i sklep je poddolovaný potkany. Děkujeme moc za jejich likvidaci. Firma provedla deratizaci a potom kontrolu a doplnění nástrahy. Potom už jsme měli klid. Děkujeme! Jestli se něco zase objeví, určitě se na Vás zase obrátíme.

Karel T., majitel restaurace v Teplicích

Hubení hlodavců

Provozujeme restauraci. V létě se prováděla rekonstrukce kanalizace. Došlo tak k obrovskému rozšíření potkanů do okolí a samozřejmě také do našeho objektu. Pro potravinářský provoz je něco podobného samozřejmě pohroma. Na doporučení od kamaráda jsme proto volali p. Borovanského, který provedl deratizaci. Jsme vděční, že likvidace proběhla v tichosti a hlavně rychle, že jsme nemuseli přerušit provoz.

Hubení potkanů, myší a krys

Typické příznaky výskytu

 • trus
 • nory
 • cestičky
 • stopy po hlodání

Úkryty – místa výskytu

 • půdy
 • sklepní prostory
 • kanalizace – odtud se mohou prokousat odpadní trubkou za záchodem
 • nory kolem domu

Jak škodí?

 • Šíření původců chorob (Weilova žloutenka, paratyfus, salmoneloza, atd.).
 • Znečištění skladovaných potravin a dalších věcí.
 • Škody na textiliích, materiálu
 • Škody na textiliích, materiálu

Existuje nějaká prevence?

 • Omezit zdroje potravy (odpadky v uzavřených nádobách, udržovat čistotu kolem popelnic).
 • Kontrola objektu a zaslepení možných vstupů do objektu.

Mohu je vyhubit sám?

 • Při menším zamoření lze zakoupit volně prodejné rodenticidy ve formě granulí, bloků, mořeného zrna a pasty. Tyto výrobky však smějí obsahovat (oproti profi výrobkům) pouze malé množství účinné látky.

Typy jedových stanic

 • Rodenticidní nástrahy aplikujeme v souladu s certifikovanou metodikou do různých typů deratizačních staniček. Nesetkáte se u nás s velmi rizikovým pokládáním nástrah na různé papírové či plastové tácky nebo misky.
 • V suchém prostředí postačují staničky z tvrdého kartonu. Jsou levnější a instalace je jednodušší. Při dobrých podmínkách je lze opakovaně použít.
 • Ve vlhkém prostředí pokládáme plastové staničky s nástrahou odolnou proti vlhkosti. Výhodou je opakovatelné použití.
 • V místech, kde hrozí zvýšené riziko pro děti a domácí zvířata, je možné instalovat uzamykatelné boxy, které lze případně přidělat k podkladu.
 • Kanalizační prostory ošetřujeme zavěšením voskových bloků.

Bariérová deratizace

 • Zajišťujeme bariérovou deratizaci objektů a lokalit (např. sklepy, dvory) a to i v místech, kde není viditelný výskyt. Viditelný výskyt na povrchu je zaznamenáván až při přemnožení. Dá se říci, že potkani tu s námi stabilně žijí.
 • Bariéra je tvořena rozmístěním jedových staniček s nástrahou v objektu/na lokalitě dle jejich členění a složitosti.
 • Součástí může být také následné provedení kontroly odběru.
 • V případě nalezených kadaverů (mrtvých těl) provádíme jejich sběr (také na tel. oznámení) a dezinfekci místa, kde byl kadaver nalezen.
 • Bariérovou deratizaci se doporučuje provádět 2x ročně (na jaře a na podzim).
 • V případě již instalovaných staniček se doporučuje vždy výměna nástrahy – časem se stává neatraktivní, nebo může být poškozena vnějšími vlivy a neplní tak potom svůj účel.

Cílem této bariéry je zamezit osídlení lokality/objektu hlodavci v případě náhodného průniku.

Součástí každé deratizace je vždy též prohlídka prostor a doporučení na odstranění technických závad umožňujících pronikání hlodavců do objektu. Tato služba je prováděna zdarma.

Ohnisková deratizace

 • Při kalamitním přemnožení a při pozorovatelném výskytu hlodavců provádíme ohniskové zásahy rozmístěním jedových staniček s nástrahou.
 • Následně jsou prováděny kontroly, při kterých se zjišťuje odběr nástrahy a probíhá její doplňování. Nástraha se doplňuje a vyměňuje až do skončení odběru.
 • V případě nalezených kadaverů (mrtvých těl) provádíme jejich sběr (také na tel. oznámení) a dezinfekci místa, kde byl kadaver nalezen.

Cílem je vyhubení populace, nebo alespoň snížení stavu min. o 90 – 95%.

Součástí každé deratizace je vždy též prohlídka prostor a doporučení na odstranění technických závad umožňujících pronikání hlodavců do objektu. Tato služba je prováděna zdarma.

Základní informace

Druhy v ČR

01Myš domácí (Mus musculus L.)

02Potkan (Rattus norvegicus)

03Krysa (Rattus rattus)

Myš

Vzhled

 • Tmavě šedohnědá, břicho světlejší. Vyskytují se různé barevné odstíny.
 • Protažený čenich, velké uši, oči jako korálky.
 • Tenký ocas, stejně dlouhý nebo delší než tělo.
 • Délka dospělce je 7-10 cm.

Potrava

 • Všežravec, hromadí zásoby potravy.
 • Denní příjem kolem 3 – 5 g.
 • Vydrží bez vody několik dnů.

Rozmnožování a vývoj

 • Doba březosti samice je 3 týdny.
 • Samice má ve stáří 2-12 měsíců v průměru 6-10 vrhů.
 • Ve vrhu 5-6 mláďat.
 • Délka života 1 rok, výjimečně 2.

Potkan

Vzhled

 • Nemá jednotné typické zbarvení, hřbet obvykle šedohnědý. Vyskytují se různé barevné odstíny.
 • Čenich tupý, ušní bolte viditelné.
 • Tlustý ocas, kratší než tělo.
 • Délka dospělce je 22-30 cm.

Potrava

 • Všežravec, hromadí zásoby potravy.
 • Denní příjem kolem až 20 g.
 • Potřebuje denně pít.

Rozmnožování a vývoj

 • Doba březosti samice je 3 týdny.
 • Samice jsou ve stáří 3-18 měsíců vždy březí.
 • Ve vrhu 7-10 mláďat, max 15.
 • Délka života 1 rok, maximálně 2 a půl.

Krysa

Vzhled

 • Čenich dosti zašpičatělý, velké uši.
 • Tenký ocas, delší než tělo.
 • Délka dospělce je 14-23 cm.

Potrava

 • Všežravec, preference zrní a mouky. Hromadí zásoby potravy.
 • Denní příjem až 15 g.
 • Vydrží bez vody několik dnů.

Rozmnožování a vývoj

 • Doba březosti samice je 3 týdny.
 • Samice jsou ve stáří 3-24 měsíců vžy březí, v průměru 6 vrhů v roce.
 • Ve vrhu 6 – 10 mláďat.
 • Délka života 2 roky, maximálně 4.

Zajímavost

 • Potkani se dokážou prohryzat betonem, běhají po trubkách, dokonce dokážou vylézt i záchodem apod.
Nahoru